ภาวะกระดูกพรุน ภัยเงียบใกล้ตัว

ภาวะกระดูกพรุน ภัยเงียบใกล้ตัว

ภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis) เป็นภาวะที่มีความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลง ส่งผลให้กระดูกขาดความแข็งแรง ทำให้กระดูกแตกหักได้ง่ายแม้เกิดอุบัติหตุพียงเล็กน้อย บริเวณที่พบกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุนได้บ่อย ได้แก่ บริเวณกระดูกข้อมือ กระดูกหลัง และกระดูกสะโพก

อาการ

– ไม่มีอาการเตือนล่วงหน้ามาก่อน

– อาการของโรคมักค่อย ๆ เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้สังเกตเห็น เช่น รู้สึกปวดตามบริเวณเอว หลัง ข้อมือ เริ่มมีรูปร่างเปลี่ยนไป เช่น หลังโก่ง ไหล่งุ้ม หรือเตี้ยลง เป็นต้น

– ส่วนใหญ่จะรู้ตัวว่ามีกระดูกพรุนก็ต่อเมื่อเกิดกระดูกหักเสียแล้ว

– บางรายเกิดการหักที่บริเวณกระดูกสโพก เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความพิการได้ และอาจมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย

ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึงควรป้องกันหรือรีบรักษาภาวะกระดูกพรุน ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีกระดูกหักเกิดขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

ที่มา : ผศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร

Pin It on Pinterest