ฟื้นฟูปอดสู้ COVID-19

ฟื้นฟูปอดสู้ COVID-19

การติดเชื้อ COVD-19 ทำให้ปอดอักเสบและมีเสมหะ อุดกั้นถุงลมปอด ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนออกชิจนลดลงเกิดอาการเหนื่อยหอบไปจนถึงภาวะหายใจล้มเหลว

สำหรับผู้ป่วยที่อาการทางเดินหายใจไม่รุนแรง สามารถฝึกการหายใจได้ด้วยตนเองไปพร้อม ๆ กับวิดีโอสาธิต เพื่อป้องกันภาวะปอดแฟบและฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

 • แบบใช้กล้ามเนื้อกระบังลม
  • หายใจเข้าท้องป่อง มือที่หน้าท้องถูกดันออก
 • การหายใจแบบเป่าปาก
  • หายใจเข้าท้องป้องแล้วเป้าลมออกทางปากช้า ๆ
 • การไออย่างมีประสิทธิภาพ
  • หายใจเข้าลีกกลั้นไว้ 2 วินาทีไอออกให้เร็วและแรง
 • การฝึกหายใจร่วมกับการเคลื่อนไหวทรวงอก
  • ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะพร้อมหายใจเข้า เอามือลงพร้อมหายใจออก

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2563

ที่มา : อ.พญ.ฑิมภ์พร วิฑูรวงศ์