ฟื้นฟูกายสู้โรคของผู้ป่วย COVID-19

ฟื้นฟูกายสู้โรคของผู้ป่วย COVID-19

ผู้ป่วย COVD-19 ที่มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย จะเคลื่อนไหวร่างกายได้น้อยลง ซึ่งการขาดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น

  • ข้อต่อยึดติด กล้ามเนื้อฝ่อลีบ
  • การทำงานของหัวใจและปอดลดลง
  • แผลกดทับ
  • ความเครียด วิตกกังวล

การเคลื่อนไหวร่างกายบ่อย ๆ จะช่วยป้องการการเกิดภาวะถดถอยของร่างกายได้ สามารถทำได้โดยการขยับแขนขาไปในทิศทางต่าง ๆ ขณะอยู่ที่เตียงผู้ป่วย การปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ และการเดินออกกำลังข้างเตียง

ข้อควรระวัง หยุดออกกำลังเมื่อมีอาการเหนื่อยหอบ เวียนศีรษะะ หน้ามืดคล้ายจะเป็นลมระวังการพลัดตกจากเตียงขณะเปลี่ยนท่าทาง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ที่มา : อ.พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์