ฟันร้าว

ฟันร้าว

ฟันร้าว เป็นลักษณะของฟันที่เกิดรอยแยกบริเวณด้านบดเคี้ยวของฟัน พบมากในผู้สูงอายุ เนื่องจากฟันเปราะง่าย

🗣สาเหตุของฟันร้าว

 • พฤติกรรมชอบเคี้ยวอาหารแข็ง ๆ เช่น กระดูก น้ำแข็ง และเมล็ดถั่ว
 • การเคี้ยวโดนเม็ดกรวดโดยไม่ตั้งใจ
 • ลักษณะฟันที่สึกมาก จนทำให้ฟันสบกันสนิท
 • การนอนกัดฟัน
 • มีพฤติกรรมขบเน้นฟันโดยเฉพาะเวลาเครียด หรือเล่นกีฬา เช่น ชกมวย รักบี้
 • ฟันกรามที่รักษารากฟันแล้ว แต่ยังไม่ได้ครอบฟัน

🗣อาการของฟันร้าว

 • มีอาการปวด
 • เสียวแปลบ ๆ เวลาเคี้ยวอาหาร หรือเมื่อสัมผัสกับความร้อน – ความเย็น
 • หากร้าวลึกมาก จะทำให้รู้สึกเสียวแปลบ จนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้

🗣การรักษา

 • ระยะแรกที่รอยร้าวยังไม่ลึกมาก ทันตแพทย์จะรักษาด้วยการอุดฟัน
 • หากรอยร้าวลึกมากขึ้น ทันตแพทย์อาจต้องใช้ปลอกโลหะโอบรอบฟันเอาไว้
  จนแน่ใจว่าฟันจะไม่เกิดการร้าวต่อ แล้วจึงบูรณะต่อด้วยการครอบฟัน
 • หากฟันร้าวลุกลามไปถึงโพรงประสาทฟัน  ผู้ป่วยต้องรักษารากฟันร่วมกับการครอบฟัน
 • แต่ถ้าร้าวลึกไปถึงรากฟันหรือทำให้ฟันแยกจากกัน ทันตแพทย์จะถอนฟันซี่นั้นออก
 • ผู้ป่วยที่มีอาการเสียวฟัน จนทำให้เคี้ยวอาหารผิดปกติ ควรไปพบทันตแพทย์ เพื่อวินิจฉัยแยกโรดฟันร้าว จากโรคฟันผุ ฟันสึก หรือโรคของปลายรากฟัน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563                                      
ที่มา : ทพญ.ฐิรายุ บุญเรือง