ฟันร้าว ภัยเงียบของการสูญเสียฟัน

ฟันร้าว ภัยเงียบของการสูญเสียฟัน

ฟันร้าว (Cracked Tooth) เป็นลักษณะของฟันที่เกิดรอยแยก พบบริเวณด้านบดเคี้ยวของฟัน หากร้าวลึกไปถึงรากฟันหรือทำให้ฟันแยกจากกัน อาจต้องถอนฟันชื่นั้นออก พบมากในผู้สูงอายุ

สาเหตุอาการ

  1. พฤติกรรมชอบเคี้ยวอาหารแข็ง ๆ เช่น กระดูก น้ำแข็ง เมล็ดถั่ว เป็นต้น
  2. การเคี้ยวโดนเม็ดกรวดโดยไม่ตั้งใจ
  3. ลักษณะฟันที่สึกมากจนทำให้ฟันสบกันสนิท
  4. การนอนกัดฟัน
  5. มีพฤติกรรมขบเน้นฟันโดยเฉพาะเวลาเครียด หรือเล่นกีฬา เช่น ชกมวย รักบี้ เป็นต้น
  6. ฟันกรามที่รักษารากฟันแล้วแต่ยังไม่ได้ครอบฟัน

อาการ

  1. มีอาการปวด
  2. เสียวแปลิบ ๆ เวลาเคี้ยวอาหาร หรือเมื่อ สัมผัสกับความร้อน – ความเย็น
  3. หากร้าวลึกมาก จะทำให้รู้สึก เสียวแปล็บจนไม่สามารถ เคี้ยวอาหารได้

ผู้ป่วยที่มีอาการเสียวฟันจนทำให้เคี้ยวอาหารผิดปกติ ควรไปพบทันตแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยแยกโรคฟันร้าว จากโรคฟันผุ ฟันสึก หรือโรคของปลายรากฟัน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : ทพญ.ฐิรายุ บุญเรือง

Pin It on Pinterest