ฟันตาย อันตรายที่อาจซ่อนอยู่

ฟันตาย อันตรายที่อาจซ่อนอยู่

ฟันตาย คือ ฟันที่ไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงโพรงประสาทฟัน ทำให้เซลล์ต่าง ๆ ในฟันตายหากมีเชื้อโรคเข้าไปถึงโพรงประสาทพันจะเกิดการอักเสบติดเชื้อ นับเป็นภาวะอันตราย

สาเหตุ

  1. ฟันผุ ฟันสึก จนถึงระดับโพรงประสาทฟัน
  2. ฟันได้รับอุบัติเหตุถูกกระแทกอย่างแรง ทำให้เส้นเลือดที่มาเลี้ยงฟันฉีกขาด
  3. ฟันร้าวหรือฟันแตกจากการใช้งานขบกัด พบในผู้ที่ชอบรับประทานของแข็งหรือนอนกัดฟัน
  4. โรคปริทันต์ขั้นรุนแรง

อาการ

  1. ฟันเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้น
  2. มีตุ่มหนองที่เหงือก เหงือกบวม หรือกดเจ็บบริเวณปลายรากฟัน
  3. เมื่อเคี้ยวหรือกัดจะรู้สึกเจ็บ ซึ่งเกิดจากอาการอักเสบรอบปลายรากฟัน
  4. รู้สึกเสียวฟันมาก ๆ เมื่อมีสิ่งกระตุ้น เช่น น้ำเย็น

คำแนะนำจากทันตแพทย์

ตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน แปรงฟันให้สะอาดและใช้ไหมขัดฟัน หลีกเลี้ยงการรับประทานของแข็ง หรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระแทกอย่างแรงบริเวณใบหน้า เช่น การเล่นสเกตบอร์ดที่ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เพื่อลดโอกาสการเกิดฟันร้าว ซึ่งเป็นสาเหตุของฟันตาย หากเกิดฟันตายและไม่เข้ารับการรักษา อาจทำให้ฟันผุกร่อน กระดูกปลายรากฟันละลายจนสูญเสียฟันในที่สุด

ที่มา : ทพญ.ทิชา ทองระกาศ
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2564