พ่อแม่ใส่ใจลูกไร้ฟันผุ

พ่อแม่ใส่ใจลูกไร้ฟันผุ
  • วัยแรกเกิด – 6 เดือน เด็กยังไม่มีฟันขึ้น
    • อาหารหลัก คือ นมแม่หรือนมผงสำหรับทารกเท่านั้น

การดูแล หากพบลิ้นเป็นฝ้าขาว ไม่แนะนำให้พาไปกวาดยาแบบโบราณหรือใช้ปัสสาวะเช็ด

  • วัย 6 เดือน เด็กเริ่มมีฟันน้ำนมซี่แรก
    • เริ่มมีการให้อาหารเสริมอื่น ๆ นอกจากนม

การดูแล ไม่ควรเติมน้ำตาลในอาหารเสริม

  • ช่วงวัย 6 เดือน – 1 ปี เด็กเริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นหลายซึ่

การดูแล ให้ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มขนาดพอเหมาะกับวัยร่วมกับยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ สำหรับเด็ก โดยใช้ปริมาณยาสีฟันเพียงเล็กน้อยแตะบริเวณปลายขนแปรงแปรงให้ทั่ว

  • อายุ 1 ปี ขึ้นไป

การดูแล ควรให้เด็กเลิกดูดนมจากขวด โดยฝึกให้ดื่มจากกล่องหรือแก้วแทน ฝึกให้นอนหลับยาวทั้งคืนโดยไม่ตื่นขึ้นมาดูดนมในตอนกลางคืน ดื่มเพาะนมจืดท่านั้น งดนมเปรี้ยวและนมที่เติมน้ำตาลทุกชนิด

ควรพาลูกไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันตั้งแต่ฟันซี่แรกชื้นหรือตั้งแต่อายุไม่กิน 1 ขวบ และตรวจฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2563

ที่มา : ทพญ.อรนุช ศรีสนิท