พ่นหรือกลั้วคอด้วยโพวิโดนไอโอดีนป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือ

พ่นหรือกลั้วคอด้วยโพวิโดนไอโอดีนป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือ

ไม่จริง
ยังไม่มีงานวิจัยที่พิสูจน์ได้ว่าโพวิโดน ไอโอดีน ช่วยรักษา
โรคโควิด-19 หรือช่วยป้องกันไวรัสลงปอด

งานวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (RCT) ซึ่งตีพิมพ์ในเดือนเมษายน 2564 JAMA Otolaryngology – Head & Neck
Surgery. April 2021 Volume 147, Number 4) พบว่า

  • การกลั้วคอด้วยโพวิโดน ไอโอดีน วันละ 4 ครั้ง ร่วมกับ
  • การพ่นยาเป็นละอองเข้าไปในจมูกและป้ายยาในรูปขี้ผึ้งที่เยื่อบุโพรงจมูก
  • ติดต่อกันทุกวันนาน 5 วัน
  • ไม่มีผลต่อการลดปริมาณไวรัสซาร์ส-โควี-2 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 จากการตรวจหาไวรัสด้วยวิธีพีซีอาร์โดยการป้ายสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูก
  • นอกจากนั้นยังพบว่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ถูกรบกวนในทุกรายที่ได้รับยา

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล