พี่เลี้ยงเด็กจำเป็นแค่ไหน ต้องไปตรวจสุขภาพ

พี่เลี้ยงเด็กจำเป็นแค่ไหน ต้องไปตรวจสุขภาพ

เนื่องจากพี่เลี้ยงด็กเป็นหน้าที่ที่ต้องอยู่ดูแลใกล้ชิดและสัมผัสกับเด็กอยู่เสมอ พี่เลี้ยงเด็กจึงควรรับการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้ามาทำงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคที่สามารถแพร่กระจายได้

คำแนะนำในการตรวจสุขภาพ

  • การซักประวัติเกี่ยวกับโรคติดต่อโดยเฉพาะ “วัณโรค”
  • การถ่ายภาพรังสีปอด
  • การตรวจหาเชื้อไวรัสที่ติดต่อสู่เด็กได้ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบชี HIV

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ