พลาสมากับการรักษาโควิด-19

พลาสมากับการรักษาโควิด-19

การใช้พลาสมาหรือน้ำเหลืองของผู้ที่หายจากโรคมาใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการจากการติดเชื้อเดียวกัน เป็นการรักษาที่เคยทำมาแล้ว ในการระบาดของโรคเกิดใหม่ เช่น ซาร์ส มอร์ส อีโบลา จึงได้มีการนำเอา วิธีการนี้มาใช้สริมการรักษาโรคโควิด-19 วิธีหนึ่ง เพราะผู้ป่วยที่หายแล้วจะมีภูมิต้านทานโรค เปรียบเสมือนเซรุ่มจำเพาะต่อโควิด-19

ขณะนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีโครการที่รับบริจาคพลาสมาจากผู้ที่หายจากโรคโควิต-19 โดยพลาสมาที่ได้รับบริจาคจะถูกเก็บไว้ใช้รักษาโรคโควิด-19 โดยผู้ที่ต้องการบริจาคต้องเข้าคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นผู้ที่ได้ออกจากโรงพยาบาลและไม่มีเชื้อในร่างกายแล้วอย่างน้อย 14 วัน (ตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ที่ป้ายจากคอและในเลือด)
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  • มีอายุระหว่าง 17-60 ปี
  • มีน้ำหนักมากกว่า 50 กิโลกรัม

ผู้ที่หายจากโรคแล้วตามงื่อนไขดังกล่าว สามารถมาบริจาคพลาสมา เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ที่ติดโรคโควิด-19 โดยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่ชาติ สภากาชาดไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ