พฤติกรรมและการกิน กับ “มะเร็งเต้านม”

พฤติกรรมและการกิน กับ “มะเร็งเต้านม”

พฤติกรรมและการกินสามารถช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่อ การลุกลามของมะร็งเต้านมได้ด้วย โดยมีความสัมพันธ์ ดังนี้

  1. การกินอาหารที่ให้พลังงานและมีไขมันสูง เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งซ้ำ
  2. การดื่มเบียร์เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งซ้ำและการเสียชีวิต
  3. การมีไขมันส่วนเกินมาก เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งซ้ำ
  4. การขาดการออกกำลังกาย เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งซ้ำ

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมควรหลีกลียงการบริโภคอาหารข้างต้นเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำ

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2562

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล