พฤติกรรมเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ควรหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ควรหลีกเลี่ยง
  • การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อ หรือ ไม่ใช่ สามี ภรรยา โดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัย
  • การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
  • จากแม่ที่มีเชื้อสู่ลูกในขณะคลอด
  • การใช้เข็มสัก หรือ สีที่ใช้สักตามตัวร่วมกันและการเจาะหู
  • จากบาดแผลที่สัมผัสกับเลือด น้ำเลือด น้ำคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อ

โรคไวรัสตับอักเสบบี สมารถป้องกันได้โดยการฉีดวัดชีน หากท่านติดชื้อไวรัสตับอักสบบี ควรขอรับคำแนะนำจากแพทย์ในการรักษา และดูแลตัวเอง เพราะอาจนำเชื้อไปสู่คนใกล้ชิดได้

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ