พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยาที่ไม่ควรทำ

พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยาที่ไม่ควรทำ
  1. การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่แยกแยะว่าเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส
  2. การรักษาตนเองด้วยยาปฏิชีวนะเป็นประจำเมื่อเป็นหวัด เจ็บคอ หรือท้องเสีย ถ่ายเหลวซึ่งแทบทุกกรณีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย การใช้ยาปฏิชีวนะไปจึงไร้ประโยชน์
  3. การใช้ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างเป็นประจำ
  4. การขอให้หมอฉีดยาฆ่าเชื้อเมื่อเป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เจ็บคอ
  5. การขอหรือคาดหวังว่าจะได้ยาปฏิชีวนะจากแพทย์เสมอเมื่อไม่สบาย
  6. การได้รับยาปฏิชีวนะเมื่อติดเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่กินให้หมด
  7. การใช้ยาอมผสมยาปฏิชีวนะเมื่อเจ็บคอ
  8. การใช้ยาปฏิชีวนะทาหรือโรยใส่แผลสด
  9. การซื้อยาชุดแก้อักเสบกินเมื่อป่วย
  10. การซื้อยาปฏิชีวนะจากผู้ที่ไม่ใช่เกสัชกร

พฤติกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการรับยาไม่ตรงกับโรค ซึ่งส่งเสริมให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยา อย่าใช้ยาปฏิชีวนะอง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล