พฤติกรรมเสี่ยงควรเลี่ยงเมื่อใช้คอนเทคเลนส์

พฤติกรรมเสี่ยงควรเลี่ยงเมื่อใช้คอนเทคเลนส์
  1. ล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำประปา หรือไม่เปลี่ยนน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์
  2. ใช้น้ำลายตนเองแตะเลนส์ในการใส่คอนแทคเลนส์
  3. ลืมถอดคอนแทคเลนส์ตอนนอนหลับ
  4. หากเผลอใส่คอนแทคเลนส์ข้ามคืน ควรรีบถอดออกโดยเร็วที่สุดและพบจักษุแพทย์ทันทีหากรู้สึกเคืองหรือปวดตา
  5. ใส่คอนแทคเลนส์ว่ายน้ำ หรือ อาบน้ำ
  6. ใช้คอนแทคเลนส์เกินอายุการใช้งาน และใส่ร่วมกับผู้อื่น
  7. ซื้อคอนแทคเลนส์จากร้านที่ไม่ได้มาตรฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562

ที่มา : รศ.(พิเศษ)นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์