พฤติกรรมการนอนหลับในเด็กที่อันตราย

พฤติกรรมการนอนหลับในเด็กที่อันตราย
 • นอนกรนเสียงดังมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
 • การนอนหลับในท่าทางที่ผิดปกติ เช่น แหงนคอ หรือนอนคว่ำ
 • สังเกตเห็นว่หยุดหายใจขณะหลับในระยะวลาสั้น ๆ
 • ตามด้วยเสียงกรนหายใจหอบ หรือตื่นระหว่างกลางคืน
 • มีปัญหาในการเรียนและพฤติกรรม
 • นอนกระสับกระส่าย
 • ปลุกตื่นยาก หลังตื่นนอนอยากนอนหลับต่อ
 • ปวดศีรษะในระหว่างวันหรือปวดศีรษะ หลังตื่นนอน
 • อารมณ์หงุดหงิดง่าย โมโหง่าย
 • หลับขณะเรียนหนังสือ
 • สมาธิสั้นและซนกว่าปกติ
 • ปัสสาวะรดที่นอน

หากพบบุตรหลานมีอาการเหล่านี้ ควรพามาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยด้านการนอนหลับเพราะอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจกการอุดกั้น (OSA)

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรม