พฤติกรรมการกินยาที่ควรหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมการกินยาที่ควรหลีกเลี่ยง
  1. กินยาที่มีความเสี่ยงสูงต่ออันตราย เช่น กินยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสด ซึ่งเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ไตวาย อัมพาต กระเพาะทะลุ
  2. กินยาหรืออาหารเสริมที่เพื่อนแนะนำ ซึ่งอาจไม่มีประโยชน์จริง เช่น น้ำมันปลา กลูโคชามีน ยาอมผสมยาปฏิชีวนะ
  3. กินยาด้วยระยะวลาที่สั้นเกินไป หรือนานเกินไป
  4. กินยาที่ไม่เหมาะกับโรคประจำตัว
  5. กินยาที่ไม่เข้ากันกับยาที่ใช้อยู่เดิม
  6. กินยาผิดขนาดหรือผิตวิธี
  7. กินยาไม่เหมาะกับอายุ
  8. กินยาข้ามขั้นตอน
  9. กินยาโดยไม่จำเป็น
  10. กินยาซ้ำซ้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

Pin It on Pinterest