ฝังเข็ม ลดความอ้วนได้จริงหรือ?

ฝังเข็ม ลดความอ้วนได้จริงหรือ?

คำตอบ : มีโอกาสเป็นไปได้ จากผลการศึกษาพบว่า การฝังเข็มมีผลต่อกลไกการทำงานของระบบฮอร์โมนในร่างกายซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ใช้ในการรักษาได้ มีผลทำให้

  • ประสิทธิภาพการทำงานของตับและใตดีขึ้น
  • กระตุ้นการขับไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายทางเหงื่อสัดส่วนร่างกายลดลง
  • ระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันลดลง
  • ปรับสมดุลของระดับน้ำตาลและไขมันในร่างกาย
  • ปรับสมดุลของต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไต ร่างกายเผาพลาญพลังงานได้มากขึ้น

การฝังเข็มทุกครั้งควรกระทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยอุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดเชื้อ ในสถานที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. นพ.จักรพงษ์ เสารงทอง
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา