ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก มีดีอย่างไร

ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก มีดีอย่างไร
  1. คนไข้ฟื้นตัวเร็วขึ้น
  2. คนไข้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น
  3. ใช้เวลานอนพักฟื้นสั้นกว่าการผ่าตัด
  4. เปิดแผลบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อน้อยกว่า

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

ที่มา : อ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ