ผู้ใหญ่ติดโควิด – 19 มีอาการอักเสบรุนแรงคล้ายคาวาซากิ

ผู้ใหญ่ติดโควิด – 19 มีอาการอักเสบรุนแรงคล้ายคาวาซากิ