ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกับการฉีดวัคซีนโควิด-19

การเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

  • การเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ต้องควบคุมความดันโลหิตไม่เกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท
  • ผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคประจำตัว เช่น กลุ่มผู้สูงอายุต้องรับประทานยาสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ หากมีความดันโลหิตสูงเกินกว่าปกติต้องปรึกษาแพทย์เพื่อปรับยาหรือแผนการรักษา
  • ภายใน 2-4 ชั่วโมง หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ควรออกกำลังกาย เพราะอาจเกิดผลข้างเคียง เช่น มีไว้ ปวดเมื่อยหรืออ่อนเพลีย
  • ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถรับประทานยาประจำตัวได้ตามปกติ ยกเว้น หากรับประทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือดต้องแจ้งแพทย์ทันที เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน เช่น มีเลือดออกในกล้ามเนื้อบริเวณจุดที่ฉีดยา เกิดการบวม หรือมีรอยช้ำซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยกดบริเวณที่ฉีดวัคซีนให้นานขึ้นเป็นเวลา 5 นาที และสังเกตว่ามีอาการบวมหรือมีรอยซ้ำเกิดขึ้นหรือไม่

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ไม่ควรหยุดรับประทานยาประจำตัวเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แต่ต้องควบคุมความดันโลหิตไม่ให้เกิน 140 /90 มิลลิเมตรปรอท และควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม