ผู้ป่วยเบาหวานเตรียมพร้อมรับมือวิกฤติของโควิด-19

ผู้ป่วยเบาหวานเตรียมพร้อมรับมือวิกฤติของโควิด-19
  1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  4. ดูแลอารมณ์และจิตใจไม่ให้เครียด
  5. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
  6. หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม หรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
  7. การติดชื้อทุกชนิดสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและทำให้ร่างกายขาดน้ำควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอ
  8. เตรียมยารักษาโรคบาหวานให้เพียงพอ สำหรับการใช้อย่างน้อย 2 สัปดาห์
  9. สำรองอาหารโดยเฉพาะประเภทน้ำตาลอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถแก้ไขภาวะน้ำตาลต่ำได้ทันที
  10. เตรียมพร้อมการติดต่อเพื่อขอความช่วยหลือเมื่อจำเป็น หากพักอยู่คนเดียว ควรหาคนที่สามารถไว้วางใจ และมั่นใจว่าจะช่วยเหลือคุณได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่รักษาอยู่

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

ที่มา : รศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง