ผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง ดูแลตัวเองอย่างไร

ผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง ดูแลตัวเองอย่างไร
  • หยุดสูบบุหรี่ทันที และงดเว้นการดื่มสุรา
  • รับประทานอาหารได้ตามปกติ ในรายที่มีปัญหาด้านการกลืนแพทย์อาจพิจารณาให้อาหารทางอื่นร่วมด้วยเพื่อให้ได้รับปริมาณสารอาหารเพียงพอ
  • มาพบแพทย์ตามนัด และรักษาอย่างต่อเนื่อง
  • หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้ม ยาสมุนไพร ยาจีน เพราะอาจมีโอกาสให้เกิดการแทรกซ้อนจากสารต่างๆ ที่อยู่ในยาเหล่านั้น
  • หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ระหว่างการรักษาโดยเฉพาะ อาการหายใจไม่สะดวก หายใจมีเสียงดังเหมือนนกหวีด เหนื่อยมากขึ้น ให้มาพบแพทย์ทันที
  • มะเร็งกล่องเสียงมีทางเลือกในการรักษาหลายแบบหากมีข้อสงสัยในแผนการรักษา ให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแล

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562

ที่มา : รศ.นพ.ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี