ผู้ป่วยกลุ่มอาการเอมพีเอส (Myofascial Pain Syndrome)

ผู้ป่วยกลุ่มอาการเอมพีเอส (Myofascial Pain Syndrome)

ควรดูแลตนเองอย่างไร

 1. ดูแลตนเองโดยการปรับท่าทางในการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆให้เหมาะสม และไม่ฝืนทำเป็นเวลานาน
 2. ควรหยุดพักการกำกิจกรรมนั้น ๆ ถ้าเริ่มมีอาการปวดเมื่อยให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้ออกชิเจนมาเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วค่อยทำกิจกรรมต่อ
 3. กรณีที่อาการทรุดลงเจ็บปวดกล้ามเนื้อมากขึ้นเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ลำบากมากขึ้นหรือต้องใช้ยาแก้ปวดมากขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาต่อไป
 4. ไม่ควรซื้อยาแก้ปวดมารับประทานเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ พยาบาลหรือเกสัชกรที่มีความรู้และประสบการณ์
 5. ควรออกกำลังกายและบริหารร่างกายโดยการยืดกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือนวดอย่างรุนแรงและผิดวิธีจากผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมที่ถูกต้อง

การป้องกันกลุ่มอาการเอมพีเอส

 1. ทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยท่าทางที่เหมาะสม
 2. พักผ่อนอย่างเพียงพอ
 3. รักษาภาวะที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลุ่มอาการเอมพีเอส
 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น ยืดกล้ามเนื้อที่มีการใช้งานเป็นประจำ อาจฝึกโยคะและพิลาทิสร่วมด้วยและออกกำลังกายแบบแอโรบิค เช่น ว่ายน้ำ วิ่ง ปั่นจักรยาน เป็นต้น
 5. ไม่หักโหมในการทำงานหรือทำกิจกรรมใด ๆ ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
 6. รับประทานอาหารที่มีวิตามินและสารอาหารเพียงพอที่จะรักษากลุ่มอาการเอมพีเอส

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563
ที่มา : ศ. พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา