ผู้บริจาค “สเต็มเซลล์”กับ การฉีดวัคซีนโควิด-19

ผู้บริจาค “สเต็มเซลล์”กับ การฉีดวัคซีนโควิด-19

สเต็มเซลล์ คือ เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่สามารถเจริญไปเป็นเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดในขณะนี้มีคำแนะนำสำหรับผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้

  1. ผู้บริจาศสเต็มเซลล์ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA หรือวัคซีนที่ทำจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (protein subunit) สามารถบธิจาคสเต็มเซลล์ได้ตามปกติ
  2. ผู้บริจาศสเต็มเซลล์ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine) หรือ ชนิดไวรัสเวคเตอร์ ซึ่งเป็นไวรัสที่ยังมีชีวิตแต่ไม่สามารถแบ่งตัวได้ (non-replicating viral vector) ควรเลื่อนการบริจาคไปอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อย่างเร่งด่วน ผู้บริจาคสามารถบริจาคสเต็มเซลล์ก่อน 4 สัปดาห์ได้
  3. หากผู้บริจาคสเต็มซลล์เกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ควรเลื่อนการบริจาคไปก่อน
  4. แนะนำให้ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว (Granulocyte colony- stimulating factors : G-CSF) ในการเก็บสเต็มเซลล์ ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-1 9 ประมาณ 3-7 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างวัคซีนและยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว (G-CSF)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ที่มา : ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์