ผลไม้ที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยเบาหวาน

ผลไม้ที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยเบาหวาน

องุ่น แตงโม สัปปะรด ทุเรียน กล้วย มะม่วง ขนุน ส้ม ลำไย ละมุด น้อยหน่า ลิ้นจี่ รวมถึงผลไม้รสหวานอื่น ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ที่มา : อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์

Pin It on Pinterest