ผลไม้ดีต่อใจ น้ำตาลน้อย ถูกใจเบาหวาน

ผลไม้ดีต่อใจ น้ำตาลน้อย ถูกใจเบาหวาน
  • ชมพู่
  • ฝรั่ง
  • แอปเปิ้ล
  • แก้วมังกร
  • มันแกว

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม