ผลไม้ดีต่อใจ ของผู้ป่วยเบาหวาน

ผลไม้ดีต่อใจ ของผู้ป่วยเบาหวาน

ฝรั่ง ชมพู่ มันแกว แอปเปิ้ล แก้วมังกร

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

ที่มา : อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์