ผลข้างเคียง จากการฉายรังสีรักษา บริเวณช่องปาก

ผลข้างเคียง จากการฉายรังสีรักษา บริเวณช่องปาก
  1. ผลิตน้ำลายได้น้อยลง ทำให้ปากแห้งและมีน้ำลายเหนียวข้น
  2. เกิดแผล หรืออาการแสบร้อนในช่องปาก
  3. ฟันผุลุกลามและเหงือกอักเสบได้มากขึ้น
  4. มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกตาย (Osteoradionecrosis) กรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการถอนฟันหลังจากผ่านการฉายรังสีรักษา

🗣การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี

🦷 พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากตามนัดหมายทุกครั้ง
🦷 จิบน้ำบ่อย ๆ หรือใช้น้ำลายเทียม เพื่อช่วยหล่อลื่นเนื้อเยื่อในช่องปาก
🦷 งดรับประทานอาหารที่มีรสจัดและแข็งเกินไป
🦷 ดูแลสุขภาพและความสะอาดช่องปาก ด้วยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ
🦷 แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หรือใช้ฟลูออไรด์เสริมตามที่ทันตแพทย์แนะนำ
🦷 หลีกเลี่ยงการถอนฟัน ซึ่งอาจทำให้แผลถอนฟันหายช้า หรืออาจเกิดภาวะกระดูกตาย ซึ่งเป็นผลข้างเคียงสำคัญจากการรับรังสีรักษา

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
ที่มา : ทพญ.เกศนี คุณทวีทรัพย์