อุบัติเหตุในเด็กป้องกันได้

อุบัติเหตุในเด็กป้องกันได้
  1. จัดสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละวัย
  2. ไม่ปล่อยเด็กเล็ก ไว้ตามลำพัง
  3. ฝึกหัดให้เด็กคุ้นเคยกับการนั่งในที่นั่งเด็ก
  4. คาดเข็มขัดนิรภัยหรือใช้คาร์ชีทในรถยนต์ตั้งแต่ยังเล็ก
  5. ให้เด็กนั่งในตำแหน่งเบาะหลังข้างซ้ายซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าตำแหน่งอื่น ๆ
  6. สวมหมวกนิรภัยในเวลาขับขี่รถจักรยานและรถจักรยานยนต์
  7. ผู้ปกครองและครู ควรมีความรู้ในการกู้ชีวิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปว่ายน้ำให้เป็น
  9. หลีกเลี่ยงการเล่นของเล่นที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก
  10. เด็กเล็กควรหลีกเลี่ยง การกินอาหารที่มีลักษณะแข็งกลมมีเม็ดขนาดเล็ก และสำลักได้ง่ายเช่น ถั่ว น้อยหน่า ส้ม

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

Pin It on Pinterest