ป้องกันภาวะกระดูกสะโพกหักอย่างไรในผู้สูงวัย

ป้องกันภาวะกระดูกสะโพกหักอย่างไรในผู้สูงวัย
  1. รับประทนอาหารที่มีแคลเซียมอย่างเพียงพอ
  2. รับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าเพื่อกระตุ้นการสร้างวิตามินดีในร่างกาย
  3. หากไม่สามารถทำได้ต้องรับประทานอาหารเสริม แคลเซียมและวิตามินดี
  4. ออกกำลังกายตามความเหมาะสมของวัย
  5. ตรวจวัดมวลกระดูกในผู้ที่มีอายุ 60 – 65 ปีขึ้นไป
  6. รับการรักษาโดยสม่ำเสมอเมื่อพบว่ามีภาวะกระดูกพรุน

ข้อมูล​ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : ผศ.นพ.สีหรัช งามอุโฆษ

Pin It on Pinterest