ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล โรคอุจจาระร่วงจากไวรัส

ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล โรคอุจจาระร่วงจากไวรัส
  1. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างน้อย 20 วินาที โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำ
  2. ถ่ายอุจจาระลงส้วม รวมทั้งกำจัดอาเจียนของผู้ป่วย โดยเททิ้งในส้วมและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาฟอกขาว น้ำผสมผงซักฟอกราดซ้ำ
  3. ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนด้วยผงชักฟอก
  4. เมื่อมีอาการป่วย ควรหยุดอยู่บ้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล