ปัสสาวะบ่อยเกินไป อาจจะใช้สัญญาณบอกโรค

ปัสสาวะบ่อยเกินไป อาจจะใช้สัญญาณบอกโรค

ปกติควรปัสสาวะ 5-6 ครั้งต่อวันโดยแต่ละครั้ง มีน้ำปัสสาวะออกมาประมาณ 300-400 ชีซี และไม่ควรลุกมาปัสสาวะกลางคืนหลังนอนหลับไปแล้ว หากปัสสาวะบ่อยกว่านี้หรือมีปริมาณน้ำปัสสาวะลดลง อาจเป็นสัญญาณของโรค ได้แก่

  1. กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
  2. กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
  3. โรคไต หรือไตเสื่อม
  4. นิ่ว หรือก้อนเนื้อในกระเพาะปัสสาวะ
  5. ต่อมลูกหมากโต
  6. เบาหวาน
  7. เบาจืด

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

ที่มา : อ.นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์