ปัญหาสุขภาพจิตที่บุคคลข้ามเพศมักต้องเผชิญ

ปัญหาสุขภาพจิตที่บุคคลข้ามเพศมักต้องเผชิญ

ปัญหาสุขภาพจิตที่บุคคลข้ามเพศมักต้องเผชิญ อาจเกิดจากการตีตราทางสังคมการจำกัดการเข้าทำงาน หรือเข้าถึงบริการบางอย่าง การพูดล้อเลียน การเลือกปฏิบัติหรือความคาดหวังจากคนรอบข้าง รวมทั้งคนในครอบครัว

ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่พบบ่อยในบุคคลข้ามเพศ เช่น

1. ภาวะซึมเศร้า (Depression) เช่น อารมณ์เศร้า เบื่อ
ความสนใจในสิ่งที่เคยชอบลดน้อยลง อาจรุนแรงถึงเกิดความคิดการฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตัวเอง โดยพบว่าบุคคลข้ามเพศที่สูงอายุ มีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและมีความเคารพตนเองต่ำ อาจพบภาวะซึมเศร้าสูงมากขึ้น

2. ภาวะวิตกกังวล (Anxiety) ความกลัว วิตก
ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มากกว่าปกติ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ปัญหาการนอนหลับอารมณ์หงุดหงิดง่าย

บุคคลข้ามเพศหากสังเกตอาการว่าตนเองเสี่ยงที่จะเข้าข่ายปัญหาสุขภาพจิตดังกล่าว ควรพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือจิตแพทย์เพื่อประเมินอาการและรับการดูแลต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ที่มา : อ. นพ.สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์