ปัจจัยเสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ปัจจัยเสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  • เบาหวาน
  • ความดันฯ
  • ไขมัน (ผิดปกติ) (ไขมันดีเอชดีแอลต่ำไขมันร้ายแอลดีแอลสูง)
  • เหล้า บุหรี่ (ดื่มเหล้า/สูบบุหรี่ หรือ คมควันบุหรี่เป็นประจำ)
  • อ้วนมีพุง (รอบเอวใหญ่กว่า ส่วนสูงหารสอง)
  • มุ่งคนในครอบครัว มีประวัติคนในครอบครัวสายตรงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือเคยขยาย/ ใส่ขดลวด/ ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ทำบอลลูน/ บายพาส หรือตายเฉียบพลันโดยไม่รู้สาเหตุตอนอายุน้อย (ชายไม่เกิน 55 ปี หญิงไม่เกิน 65 ปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์