ปัจจัยเสี่ยง โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ปัจจัยเสี่ยง โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
  1. น้ำหนักตัวมาก อ้วนลงพุงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด
  2. ใช้งานผิดท่า เช่น ก้มยกของโดยไม่ระวัง
  3. เสื่อมตามวัยหรือพันธุกรรม
  4. ยกของหนัก
  5. ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่จัด
  6. หากมีอาการปวดหลังรุนแรง และปวดขาร่วมด้วย อาจเป็นอาการทับเส้นประสาท

ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างถูกวิธี

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ที่มา : อ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

Pin It on Pinterest