ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดดำอุดตัน

ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดดำอุดตัน
  1. ผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียงเป็นเวลานาน ทำให้เลือดไม่ใหลเวียนพบมากสุด
  2. การรับประทานฮอร์โมนจำพวกยาคุม ที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจน)
  3. กรรมพันธุ์
  4. ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน
  5. อายุที่มากขึ้น
  6. น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมอ หากพบความผิดปกติควรรีบพบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์

ที่มา : ศ.ดร.นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์