ปัจจัยเสี่ยงเหตุให้เกิด “โรคมะเร็งในเด็ก” ที่แม่ตั้งครรภ์พึงระวัง

ปัจจัยเสี่ยงเหตุให้เกิด “โรคมะเร็งในเด็ก” ที่แม่ตั้งครรภ์พึงระวัง

ความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น เด็กดาวน์ซินโดรม มีโอกาสเกิดเป็นโรค มะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงกว่าเด็กปกติ 10-20 เท่า การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น เชื้อ Epstein-Barr Virus (EBV) และการติดเชื้อ Human Immunodeficiency Virus (HIV) ก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสูงขึ้น

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น แม่ที่ได้รับรังสีเอกซเรย์ หรือสัมผัสยาฆ่าแมลง ระหว่างตั้งครรภ์ ลูกมีโอกาสเกิด โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงขึ้น แม่ที่ได้รับสารในไตรท์จากเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ไส้กรอก แหนม ระหว่างตั้งครรภ์ ลูกมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งสมองสูงกว่าปกติ

หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งของลูกน้อย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ที่มา : รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล

Pin It on Pinterest