ปัจจัยเสี่ยงเส้นเลือดขอด

ปัจจัยเสี่ยงเส้นเลือดขอด
  1. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสียง หมั่นตรวจเช็คตัวเองเพื่อป้องกัน
  2. ประวัติครอบครัวเป็นเส้นเลือดขอด
  3. อายุที่เพิ่มขึ้น
  4. ภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน
  5. การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเช่น หมดประจำเดือน
  6. การยืนหรือนั่งท่าเดิมนาน ๆ
  7. การมีภาวะเส้นเลือดดำอุดตันมาก่อน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : ผศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป

Pin It on Pinterest