ปอดอักเสบ อู่ฮั่น กับ หน้ากากอนามัย

ปอดอักเสบ อู่ฮั่น กับ หน้ากากอนามัย

โดยทั่วไปการป้องกันโรคทางเดินหายใจด้วยการใช้หน้ากากอนามัยแบบคาดนั้น การให้ผู้ป่วยใส่เพื่อป้องกันการกระจายโรค สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อได้ 90% หากใส่ในผู้ที่สุขกาพปกติป้องกันการติดเชื้อได้เพียง 10%

คำแนะนำ

  1. การใส่หน้ากาก N95 ป้องกันการติดเชื้อโรคได้ 95% โดยเฉพาะโรคที่มากับอากาศ เช่น โรคหัด โรควัณโรค
  2. แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ ผู้ที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดต้องใส่หน้ากาก N95 เพื่อป้องกันเชื้อโรค
  3. การใส่หน้ากาก N95 ควรมีการทำ Ft Test โดยไม่มีลมรั่วเข้าทางด้านข้างแม้แต่น้อย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการป้องกันสูงสุด
  4. หากไม่สามารถหาหน้ากาก N95 ได้ สามารถใส่หน้ากากอนามัยแบบคาดได้ แม้จะป้องกันได้ไม่ดีเท่ากับ
  5. N95 แต่ดีกว่าการไม่ใส่เลย แต่ไม่มีความจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยหลายชั้น
  6. ในช่วงการระบาดของโรคควรสวมหน้กากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปในที่ชุมชน และล้างมือทุกครั้งก่อนสัมผัสใบหน้า

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ