ปวดไหล่เรื้อรังเกิดจากอะไรได้บ้าง

ปวดไหล่เรื้อรังเกิดจากอะไรได้บ้าง

อาการปวดไหล่ต่อเนื่องกันนานมากกว่า 6 สัปดาห์ ถือว่าเป็นอาการปวดไหล่เรื้อรัง ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ใช้ข้อไหล่ไม่เหมาะสม

การเสื่อมของกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

ติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อวัณโรค

โรครูมาตอยด์

เส้นเอ็นอักเสบมีแคลเซียมเกาะ

ข้อไหล่ติดแข็ง

ถุงน้ำข้อไหล่อักเสบ

มีการอักเสบของอวัยวะใกล้เคียง เช่น กระดูกคอ กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ข้อแนะนำ

หากมีอาการปวดไหล่เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. พญ.ทิมภ์พร วิทูรพงศ์
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู