ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาโรค

ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาโรค

การปลูกถ่ายสเต็มเชลล์ในปัจจุบัน ช่วยในการรักษาโรคทางโลหิตวิทยา และโรคทางพันธุกรรมที่รักษาไม่หาย ได้แก่

  1. โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
  2. โรดไขกระดูกฝ่อ
  3. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด
  4. โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดเฉียบพลัน และเรื้อรัง
  5. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  6. โรคมะเร็งกระดูกมัยอิโลมา

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ที่มา : ศ.ดร.นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์