ปอดอักเสบ อู่ฮั่น กับ หน้ากากอนามัย

ปอดอักเสบ อู่ฮั่น กับ หน้ากากอนามัย
  • โดยทั่วไปการป้องกันโรคทางเดินหายใจด้วยการใช้หน้ากากอนามัยแบบคาดนั้น การให้ผู้ป่วยใส่เพื่อป้องกันการกระจายโรค สมารถลดการแพร่กระจายเชื้อ ได้ 90% หากใส่ในผู้ที่สุขกาพปกติป้องกันการติดเชื้อได้เพียง 10%

คำแนะนำ

  • การใส่หน้ากาก N95 ป้องกันการติดเชื้อโรคได้ 95% โดยเฉพาะโรคที่มากับอากาศ เช่น โรคหัด โรควัณโรค
  • แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ ผู้ที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วย อย่างใกล้ชิดต้องใส่หน้ากาก N95 เพื่อป้องกันเชื้อโรค
  • การใส่หน้ากาก N95 ควรมีการทำ Ft Test โดยไม่มีลมรั่ว เข้าทางด้านข้างแม้แต่น้อย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการป้องกันสูงสุด
  • หากไม่สามารถหาหน้ากาก N95 ได้ สามารถใส่หน้ากากอนามัยแบบคาดได้ แม้จะป้องกันได้ไม่ดีเท่ากับ N95 แต่ดีกว่าการไม่ใส่เลย แต่ไม่มีความจำเป็น ต้องใส่หน้ากากอนามัยหลายชั้น
  • ในช่วงการระบาดของโรคควรสวมหน้กากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องออกไปในที่ชุมชน และล้างมือทุกครั้ง ก่อนสัมผัสใบหน้า

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ