ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รักษาโรคนอนไม่หลับด้วยตนเอง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รักษาโรคนอนไม่หลับด้วยตนเอง
  1. เข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิมทุกวันทั้งวันทำงานและวันหยุด
  2. หลีกเลี่ยงการงีบหลับในช่วงกลางวัน
  3. จำกัดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีน
  4. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
  5. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  6. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  7. หลีกเลี่ยงแสงสว่างโดยเฉพาะแสงสว่างจากหน้าจอสมาร์ทโฟนในช่วงก่อนนอน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

ที่มา : อ.นพ.โชติมันต์ ชินวรารักษ์