ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำกาย ห่างไกล เอ็นซีดี

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำกาย ห่างไกล เอ็นซีดี

กินให้ดี คือ ย่อยง่าย หายหิว กินอาหารที่ “ย่อยง่ย” ได้แก่ เลือกทานอาหารที่ข้าลักษณะ “พืชสด ลดเกลือ เนื้อน้อย ด้อยมัน น้ำตาลต่ำ ธรรมชาติ ปราศจากภัย” และกินแค่พออิ่ม พอ “หายหิว”

เดินให้ไว คือ เดินเร็วจนร้องพลงไม่เพราะ ติดต่อกันครั้งละมากกว่า 10 นาที รวมกันอย่างน้อย30 นาทีต่อวัน

หายใจช้า คือ หายใจเข้า-ออก แต่ละครั้งให้นานกว่า 6 วินาที (เช่น หายใจข้า 3 วินาที หายใจออก 4 วินาที) หรือหายใจให้ช้ากว่า 10 ครั้ง ต่อนาที โดยให้ช่วงเวลาหายใจออกยาวกว่าหายใจข้า อย่างน้อย 15 นาทีต่อวัน

สั่งลาพุง คือ คนที่เส้นรอบเอวใหญ่กว่าส่วนสูงหารสอง ควรพยายามลดรอบเอว ลดน้ำหนัก โดยการลดพลังงาน จากอาหารที่กินข้าไป และใช้พลังงานจากอาหารที่กินให้มากขึ้น “ใช้” มากกว่า “กิน”

มุ่งปรับพฤติกรรม คือเลิกสูบบุหรี่ เลิกดมควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบ และงดดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติดให้โทษ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2561

ที่มา : ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

Pin It on Pinterest