ปรับพฤติกรรมลดเสี่ยงเปลือกตาเกร็งกระตุก

ปรับพฤติกรรมลดเสี่ยงเปลือกตาเกร็งกระตุก

สาเหตุที่พบบ่อยของอาการเปลือกตาเกร็งกระตุก คือ โรคของผิวดวงตา โดยเฉพาะตาแห้ง และความเครียด

  1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  2. ลดความเครียดด้วยการออกกำลังกาย และหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจ
  3. ลดหรืองดูการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
  4. ลดการใช้สายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหลับตาพักเป็นระยะ
  5. ปกป้องดวงตาจากแสงจ้า ลม หรือมลพิษทางอากาศ
  6. หากมีอาการผิดปกติทางตาหรืออาการทางระบบประสาทอื่นร่วมด้วยควรไปพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564
ที่มา : รศ. พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล