ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงในการเกิดโรศหลอดเลือดดำขอด

ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงในการเกิดโรศหลอดเลือดดำขอด
  • หลีกเลี่ยงการนั่ง หรือยืนเป็นระยะเวลานาน ๆ คอยเปลี่ยนท่าทาง หรืออิริยาบถบ่อย ๆ
  • ควบคุมน้ำหนัก
  • ถ้าเริ่มมีอาการอาจพิจารณาใส่ถุงน่องสำหรับโรคหลอดเลือดดำขอด
  • ลดการรับประทานอาหารเค็มเพื่อป้องกันอาการบวม
  • ออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. นพ.อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์
ฝ่ายศัลยศาสตร์