ประโยชน์ดีๆมีได้ด้วยการออกกำลังกาย

ประโยชน์ดีๆมีได้ด้วยการออกกำลังกาย
  1. ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก
  2. ทำให้สนุก มีสังคม
  3. ช่วยให้การนอนดีขึ้น
  4. ช่วยต่อต้านโรค และภาวะสุขภาพต่าง ๆ
  5. ช่วยให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น
  6. ช่วยส่งเสริมให้กำลังวังชาดีขึ้น ทั้งในด้านความแข็งแรงและความทนทาน
  7. ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น เพราะเป็นการกระตุ้นการหลั่งสารเคมีในสมองที่ส่งผลให้รู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : อ.พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์

Pin It on Pinterest