ประชาชนไทย ร่วมรู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ

ประชาชนไทย ร่วมรู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ

“การติดชื้อดื้อยา” เป็นสาหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของคนไทย

“ยาปฏิชีวนะ” เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วประสิทธิภาพจะลดลงจากปัญหาเชื้อดื้อยา

“ยาปฏิชีวนะ” เมื่อนำมาใช้พร่ำเพรื่อเชื้อจะดื้อยามากขึ้นเรื่อย ๆ

“ยาปฏิชีวนะ” ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ในโรคติดเชื้อไวรัส

3 โรครักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

  1. โรคหวัด ไอ เจ็บคอ
  2. บาดแผลทั่วไป
  3. โรคท้องร่วง ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ

หลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 โรคข้างต้น

กินยาปฏิชีวนะจนครบตามแพทย์สั่งเมื่อติดเชื้อแบคทีเรีย หยุดกินยาปฏิชีวนะในทันทีเมื่อแพทย์แจ้งว่าโรคที่เป็นไม่ได้เกิดจากแบคทีเรีย

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล