ประกอบพิธีศพโควิด-19 อย่างไรให้ปลอดภัย

ประกอบพิธีศพโควิด-19 อย่างไรให้ปลอดภัย

ศพผู้เสียชีวิตโควิด-19 ต้องบรรจุศพไว้ในถุงบรรจุตามมาตรฐานแล้วดำเนินการเผาอย่างถูกวิธีโดยเร็วที่สุด

หากญาติต้องการจัดพิธีกรรมตามหลักศาสนาควรยึดแนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ดังนี้

  • พระสงฆ์และสัปเหรอ ห้ามทำการเปิดถุงบรรจุศพอย่างเด็ดขาด
  • หลีกเลี่ยงการทำพิธีที่มีการรวมกลุ่มคนร่วมกันเป็นจำนวนมาก เพราะป็นโอกาสให้มีการติดเชื้อในระหว่างที่มีการรวมกลุ่มเช่นนั้น
  • แนะนำให้ทำพิธีสวดบำเพ็ญกุศลไปพร้อมกับพิธีฌาปนกิจ โดยจำกัดคนให้น้อยที่สุดยึดหลัก Social distancing ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อซ้ำซ้อน เนื่องจากผู้ที่มาร่วมพิธีบางรายอาจป็นผู้ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการ จึงสามารถแพร่เชื้อได้
  • หากต้องการบำเพ็ญกุศลต่อเนื่อง ใช้รูปเคารพแทนการตั้งศพ
  • สำหรับศาสนาที่ต้องประกอบพิธีฝังศพ ควรอธิบายด้วยเหตุผลที่ต้องเผาแทนการฝังให้เร็วที่สุด
  • ในกรณีที่ปฏิเสธการเผา นำศพฝังทั้งถุงในพื้นที่ที่จัดเตรียมเฉพาะโดยไม่มีการเปิดถุงบรรจุศพอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการ แพร่กระจายในพื้นที่ใกล้เคียง และปฏิบัติเสมือนในกรณีของเชื้อฮีโบล่าหรือไข้หวัดนก

คำแนะนำ สำหรับการจัดการศพโควิด-19 ในพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดหาถุงบรรจุศพตามมาตรฐานได้ ให้ขอคำแนะนำที่สาธารณสุขจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา