ปฐมพยาบาลอย่างไร เมื่อถูกสัตว์มีพิษทำร้าย

ปฐมพยาบาลอย่างไร เมื่อถูกสัตว์มีพิษทำร้าย

รอบบ้านอาจมีแมลงและสัตว์มีพิษที่พบได้บ่อย เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง แมลงกันกระดก ดังนั้นเมื่อถูกสัตว์มีพิษทำร้ายจึงควรรู้จักวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง

งู – วิธีปฐมพยาบาล : ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ห้ามกรีดหรือดูดบริเวณที่ถูกกัด ไม่ควรขันชะเนาะ จดจำลักษณะงูหรือถ่ายรูปงูที่กัดและรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที

ตะขาบ – วิธีปฐมพยาบาล : ทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาด ประคบเย็น แต่ผู้ป่วยบางราย อาจดีขึ้นจากการประคบอุ่น ครั้งละประมาณ 10 นาที เพื่อลดอาการบวมและควรเลี่ยงการเกา

แมงป่อง – วิธีปฐมพยาบาล : ทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาด และประคบเย็น ครั้งละประมาณ 10 นาที เพื่อลดอาการบวม

แมลงกันกระดก – วิธีปฐมพยาบาล : ล้างผิวหนังที่สัมผัสด้วยสบู่อ่อนและน้ำสะอาด จากนั้นประคบเย็น หลีกเลี่ยงการบี้ หรือตีแมล้ง เพราะอาจทำให้กิดแผลพุพองได้ หากมีอาการอักเสบรุนแรงให้รีบพบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2565
ที่มา : ศ. ดร.นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์,ผศ. นพ.สุชัย สุเทพารักษ์, อ. พญ.สุทธิมน ธรรมเตโช
ฝ่ายอายุรศาสตร์